2010-12-07 18:01 #0 av: [Tassy]

Kyphostypen bygger på progressiv scolios som förvärras med stigande ålder.

Muskelsvaghet, hypermobilitet, skör hornhinna och bristningar i ögonloben är även besvär som hör till denna typ. Ibland finns även skör vävnad, avvikande ärrbildning, kärlproblematik, benskörhet och en långsmal kroppsbyggnad (marfanoid).

Kyphostypen är också relativt ovanlig.